Fasilitas Olahraga

Lapangan Sepak Bola

Universitas Sebelas Maret

GOR UNS

Universitas Sebelas Maret

Lapangan Tenis FKIP Ngoresan

Universitas Sebelas Maret

Lapangan Tenis FKIP Kentingan

Universitas Sebelas Maret

Lapangan Tenis FKIP Kleco

Universitas Sebelas Maret

Panjat Tebing FKIP

Universitas Sebelas Maret

Lapangan Tenis FKIP Manahan

Universitas Sebelas Maret

GOR FKOR UNS

Universitas Sebelas Maret

Lapangan Basket FEB

Universitas Sebelas Maret

Lapangan Basket F. Pertanian

Universitas Sebelas Maret

Lapangan Basket F. MIPA

Universitas Sebelas Maret

Lapangan Basket F. Hukum

Universitas Sebelas Maret

Lapangan Basket FKIP

Universitas Sebelas Maret

Lapangan Basket F. Teknik

Universitas Sebelas Maret